Babajana LOGO
ფორმულა news  - 13 აპრილი, 2020
13 აპრ 2020
ჩემი ცოლის დაქალები კარანტინში - ეპიზოდი 6
12 აპრ 2020
გიორგი თარგამაძის ფორმულა - 12 აპრილი, 2020
12 აპრ 2020
ფორმულა news  - 12 აპრილი, 2020
12 აპრ 2020
ჩემი ცოლის დაქალები კარანტინში - ეპიზოდი 5
11 აპრ 2020
გიორგი თარგამაძის ფორმულა - 11 აპრილი,2020
11 აპრ 2020
ფორმულა ნიუსი - 11 აპრილი, 2020
11 აპრ 2020
თითქმის ყოველდღე  მიშა მშვილდაძესთან - 10 აპრილი, 2020
10 აპრ 2020
ჩემი ცოლის დაქალები კარანტინში - ეპიზოდი 4
10 აპრ 2020
COVID 19 - 10 აპრილი, 2020
10 აპრ 2020
ფორმულა news  - 10 აპრილი, 2020
10 აპრ 2020
თითქმის ყოველდღე  მიშა მშვილდაძესთან - 9 აპრილი, 2020
09 აპრ 2020
პოლიტიკის ფორმულა - 9 აპრილი, 2020
09 აპრ 2020
COVID 19 - 9 აპრილი, 2020
09 აპრ 2020
ფორმულა NEWS - 9 აპრილი, 2020
09 აპრ 2020
თვითიზოლაციაში - 9 აპრილი, 2020
09 აპრ 2020
თითქმის ყოველდღე მიშა მშვილდაძესთან - 8 აპრილი,2020
08 აპრ 2020
ფორმულა NEWS - 8 აპრილი, 2020
08 აპრ 2020
თვითიზოლაციაში - 8 აპრილი, 2020
08 აპრ 2020
თითქმის ყოველდღე  მიშა მშვილდაძესთან - 7 აპრილი, 2020
07 აპრ 2020
პოლიტიკის ფორმულა - 7 აპრილი,2020
07 აპრ 2020
COVID 19 - 7 აპრილი, 2020
07 აპრ 2020
ფორმულა news  -7 აპრილი, 2020
07 აპრ 2020
თვითიზოლაციაში - 7 აპრილი, 2020
07 აპრ 2020
თითქმის ყოველდღე  მიშა მშვილდაძესთან - 6 აპრილი, 2020
06 აპრ 2020
პოლიტიკის ფორმულა - 6 აპრილი,2020
06 აპრ 2020
COVID 19 - 6 აპრილი, 2020
06 აპრ 2020
თვითიზოლაციაში - 6 აპრილი, 2020
06 აპრ 2020
06 აპრ 2020
ჩემი ცოლის დაქალები კარანტინში - ეპიზოდი 3
05 აპრ 2020
გიორგი თარგამაძის ფორმულა - 5 აპრილი, 2020
05 აპრ 2020
CDL Truck Drivers Needed